Cennik badań laboratoryjnych

Szanowni Pacjenci! Przypominamy, że w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemią, w związku z tym, na terenie naszej przychodni obowiązuje noszenie maseczek.

Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej ▼

KOD RODZAJ OZNACZENIA MATERIAŁ

CZAS OCZEKIWANIA
(LICZONY W DNIACH ROBOCZYCH)

CENA
W PLN

HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA
         
MORF Morfologia podstawowa krew (EDTA) 1 15.00
5D-MOR Morfologia z rozmazem automatycznym krew (EDTA) 1 15.00
MORFROZ Rozmaz krwi (manualnie) krew (EDTA) 1 20.00
PLT-CYT Płytki krwi na cytrynian (PLT) krew (cytrynian) 1 20.00
PLT Płytki krwi na EDTA (PLT) krew (EDTA) 1 20.00
PLT-KMG Płytki krwi z jonami Mg krew (EDTA) 1 20.00
RET-MAN Retikulocyty krew (EDTA) 1 15.00
OB. Odczyn Biernackiego (OB) krew (EDTA) 1 10.00
PT Czas protrombinowy (PT)/INR krew (cytrynian) 1 18.00
APTT Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) krew (cytrynian) 1 18.00
TT Czas trombinowy (TT) krew (cytrynian) 2 25.00
FIBR Fibrynogen krew (cytrynian) 1 25.00
AT-III Antytrombina III krew (cytrynian) 5 55.00
DD D-dimery krew (cytrynian) 1 50.00
CZ-V Czynnik krzepnięcia V - aktywność krew (cytrynian) 14 190.00
CZ-VII Czynnik krzepnięcia VII - aktywność krew (cytrynian) 17 190.00
CZ-VIII Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność krew (cytrynian) 17 190.00
CZ-IX Czynnik krzepnięcia IX - aktywność krew (cytrynian) 32 190.00
CZ-XIII Czynnik krzepnięcia XIII - aktywność krew (cytrynian) 14 230.00
BIAL-C Białko C krew (cytrynian) 21 120.00
BIAL-S Białko S krew (cytrynian) 21 120.00
LE-KOM Komórki LE - mikroskop krew (heparyna litowa) 1 55.00
         
ANALITYKA OGÓLNA - badanie moczu
         
MOCZ Badanie ogólne moczu (10 parametrów) mocz 1 15.00
MOCZ-O Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu mocz 1 15.00
GLU-M/GLU-DM Glukoza mocz/DZM 1 10.00
ACET-M Glukoza i aceton - ocena jakościowa mocz 1 15.00
MIKRALB Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) mocz/DZM 1 25.00
BB-J Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna mocz 1 20.00
ADDIS24 Próba Addisa mocz 1 25.00
TP-M/TP-DM Białko mocz/DZM 1 15.00
URE-M/URE-DM Mocznik mocz/DZM 1 15.00
KRE-M/KRE-DM Kreatynina mocz/DZM 1 15.00
ACR-P Wskaźnik albumina/kreatynina mocz 1 30.00
UA-M/UA-DM Kwas moczowy mocz/DZM 1 15.00
ELEKTR Elektrolity (Na i K) mocz 1 25.00
NA-M/NA-DM Sód (Na) mocz/DZM 1 15.00
K-M/K-DM Potas (K) mocz/DZM 1 15.00
P-M/P-DM Fosfor (P) mocz/DZM 1 15.00
CA-M/CA-DM Wapń całkowity (Ca) mocz/DZM 1 15.00
MG-M/MG-DM Magnez (Mg) mocz/DZM 1 15.00
CL-M/CL-DM Chlorki mocz/DZM 1 15.00
JOD-DM Jod (J) mocz/DZM 12 350.00
AMY-M Amylaza mocz 1 15.00
OSML-M Osmolalność w moczu mocz 7 70.00
CIAZA-T Test ciążowy (Beta(β)HCG) mocz 1 35.00
         
ANALITYKA OGÓLNA - badanie kału
         
KAL-OG Badanie ogólne kału kał 2 25.00
KAL-PAS Badanie w kierunku pasożytów kał 2 25.00
OWSIK Badanie w kierunku owsików - wymaz kał 2 25.00
HP-AG Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii kał 1 90.00
KA-KRBD Krew utajona (bez diety) kał 1 30.00
KA-KRD Krew utajona (z dietą) kał 1 25.00
LAM-GSA Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) kał 2 30.00
         
BADANIA HORMONALNE
BADANIA HORMONALNE - diagnostyka chorób tarczycy
TSH3 TSH (hormon tyreotropowy) surowica 1 25.00
FT3 FT3 (wolna trijodotyronina) surowica 1 30.00
FT4 FT4 (wolna tyroksyna) surowica 1 30.00
T3 T3 (trijodotyronina) surowica 1 35.00
T4 T4 (tyroksyna) surowica 1 35.00
ATG P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) surowica 1 40.00
ATPO P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) surowica 1 40.00
AU-TSH P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) surowica 1 100.00
TYREOGL Tyreoglobulina (TGB) surowica 1 45.00
         
BADANIA HORMONALNE - hormony płciowe
         
FSH FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) surowica 1 35.00
LH LH (hormon luteotropowy; lutropina) surowica 1 35.00
BB-PRL Makroprolaktyna (BB-PRL) surowica 17 150.00
PRL Prolaktyna (PRL) surowica 1 25.00
ESTR-E2 Estradiol (E2) surowica 1 25.00
PRG Progesteron (PRG) surowica 1 25.00
AMH AMH (hormon antymulerowski) surowica 1 220.00
INH-B Inhibina B surowica 13 180.00
DHEA-S DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) surowica 1 35.00
DHEA DHEA  (dehydroepiandrosteron) surowica 12 65.00
TESTOS Testosteron surowica 1 30.00
TESTOS-F Testosteron wolny surowica 12 70.00
DHT Dihydroksytestosteron (DHT) surowica 13 150.00
PRG17OH 17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) surowica 12 70.00
ANDROS Androstendion surowica 10 70.00
SHBG SHBG (białko wiążące hormony płciowe) surowica 1 45.00
HCG-B ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) surowica 1 35.00
         
BADANIA HORMONALNE - inne hormony i metabolity
         
KORT Kortyzol surowica 1 40.00
KOR-DM Kortyzol mocz/DZM 7 45.00
KOR-WOL Kortyzol wolny DZM 13 80.00
17OHKS 17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) DZM 15 120.00
17KS 17 -KS (17-kortykoidy) DZM 15 120.00
HGH HGH (hormon wzrostu) surowica 5 45.00
IGF-1 IGF-1 surowica 5 220.00
IGF-BP3 IGF-BP3 surowica 24 230.00
SEROTON Serotonina surowica 13 220.00
GASTR Gastryna surowica 13 140.00
LEPTYN Leptyna surowica 13 130.00
VMA/VMA-DZM Kwas wanilino-migdałowy  (VMA) DZM 14 120.00
KW-INDO Kwas 5-OH indolooctowy DZM + HCL 14 120.00
ALDOST Aldosteron surowica 21 75.00
ALDO-DM Aldosteron DZM 17 75.00
ADH ADH Osocze (EDTA) 13 250.00
KALPROT Kalprotektyna Kał 12 230.00
RENINA Renina krew (EDTA) 13 140.00
AMI-KAT Katecholaminy (A, NA, D) DZM 17 290.00
METOKSY Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) DZM 13 290.00
KATCH-O Katecholaminy (A, NA) krew (EDTA) 12 260.00
MET-O Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) krew (EDTA) 13 200.00
HAPT Haptoglobina aurowica 4 100.00
CERUL Ceruloplazmina surowica 5 75.00
         
PATOLOGIA CIĄŻY
         
PAPPA PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) surowica 2 1490.0
PLGF PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu) surowica 14 300.00
HCG-B-F ß-HCG (wolna jednostkasurowica surowica 2 85.00
ESTRIOL Estriol wolny surowica 2 55.00
AFP-DEL AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress surowica 2 45.00
KARITOTY Kariotyp (pobrania poniedziałek-środa) Kariotyp (pobrania poniedziałek-środa) 2 550.00
TEST-2 Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka)  - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) surowica 14 450.00
TEST-3 Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) surowica 14 450.00
         
BADANIA BIOCHEMICZNE
         
AST AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) surowica 1 15.00
ALT ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) surowica 1 15.00
GLU Glukoza osocze fluorkowe 1 10.00
FRUKTOZ Fruktoza osocze fluorkowe 13 120.00
CHOL Cholesterol całkowity surowica 1 15.00
HDL Cholesterol HDL surowica 1 20.00
TG Trójglicerydy (TG) surowica 1 15.00
LIPIDGR Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) surowica 1 45.00
         
LDL-D Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300  surpwica 1 25.00
APO-A Apolipoproteina A (Apo-A) surowica 4 150.00
APO-B Apolipoproteina B (Apo-B) surowica 13 150.00
LP-A Apolipoproteina Lp(a) surowica 13 140.00
URE Mocznik surowica 1 15.00
KRE Kreatynina + GFR (wzór MDRD) surowica 1 15.00
KLIR Klirens kreatyniny surowica 1 20.00
UA Kwas moczowy surowica 1 15.00
BUN-P Azot mocznikowy (BUN) surowica 1 15.00
BIL-T Bilirubina całkowita surowica 1 15.00
BIL-P Bilirubina pośrednia surowica 1 20.00
BIL-D Bilirubina bezpośrednia surowica 1 20.00
OSML-S Osmalnośc surrowicy surowica 4 65.00
ELEKTR Elektrolity (Na i K) surowica 1 25.00
NA Sód (Na) surowica 1 15.00
K Potas (K) surowica 1 15.00
P Fosfor (fosforany nieorganiczne) surowica 1 15.00
CA Wapń całkowity (Ca) surowica 1 15.00
CA++-P Wapń zjonizowany (Ca++) surowica 1 35.00
MG Magnez (Mg) surowica 1 15.00
FE Żelazo (Fe) surowica 1 15.00
FE_KRZ Żelazo (Fe) - krzywa surowica 1 15.00
CL Chlorki surowica 1 15.00
JOD Jod (J) surowica 13 340.00
WIT-A Witamina A (retinol) surowica 5 240.00
WITB1 Witamina B1 (tianina) krew (EDTA) 13 250.00
B-6 Witamina B6 krew (EDTA) 14 240.00
WIT-E Witamina E surowica 5 240.00
WIT-H Witamina H surowica 14 240.00
WIT-K Witamina K surowica 14 390.00
ALP ALP (fosfataza alkaliczna) surowica 1 15.00
AMY Amylaza surowica 1 15.00
LIPAZA Lipaza surowica 1 25.00
ELASTA Elastaza trzustkowa surowica 13 220.00
TRYPTAZ Tryptaza surowica 14 240.00
GGTP GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) surowica 1 15.00
LDH LDH (dehydrogenaza mleczanowa) surowica 1 20.00
TP Białko całkowite surowica 1 15.00
PROTEIN Proteinogram surowica 7 30.00
ALB Albumina surowica 1 15.00
PREALBU Prealbumina surowica 12 120.00
CHOLIN Cholinoesteraza surowica 1 30.00
         
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka anemii
         
FERR Ferrytyna .surowica 1 45.00
KW-FOL Kwas foliowy surowica 1 49.00
B-12 Witamina B12 .surowica 1 45.00
TRANSF Transferyna surowica 1 49.00
TIBC-P TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) .surowica 1 30.00
STFR Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) surowica 4 120.00
UIBC UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) .surowica 1 30.00
         
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka cukrzycy
         
C-PEPT C-peptyd krew (EDTA) 1 70.00
INSULIN Insulina surowica 1 45.00
NS-OPR Wskaźnik insulinooporności 2 probówki: surowica i osocze fluorkowe 1 90.00
HBA1C Hemoglobina glikowana (HbA1C) krew (EDTA) 1 40.00
FRUK Fruktozamina surowica 4 120.00
         
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka chorób układu krążenia
         
CK Kinaza kreatynowa (CK) surowica 1 15.00
CK-MB Kinaza kreatynowa (CK-MB) .surowica 1 30.00
TROP-T Troponina T surowica 1 60.00
BNP NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) .surowica 2 120.00
HOMOCYS Homocysteina surowica 4 90.00
MIOGLOB Mioglobina .surowica 6 70.00
         
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych
         
ASO ASO – ocena ilościowa surowica/PMR 1 20.00
RF Czynnik reumatoidalny (RF)  - ocena ilościowa surowica 1 20.00
CRP Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa surowica 1 25.00
CRP-HS Białko CRP-HS - test ultraczuły surowica 1 35.00
ATRYPS Alfa(α)1- antytrypsyna surowica 14 80.00
ATRYP Alfa(α)1- antytrypsyna kał 13 130.00
WA-ROS Odczyn Waalera-Rosego surowica 1 25.00
AU-CCP P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) surowica 1 120.00
PCT Prokalcytonina surowica 3 170.00
MUKO Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) surowica 1 25.00
         
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka osteoporozy
         
PTH PTH (parathormon) - intact krew (EDTA) 1 45.00
ACP Fosfataza kwaśna (ACP) surowica 7 20.00
ACP-K Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) surowica 9 45.00
D3 Witamina D Total (metabolit 25-OH) surowica 1 75.00
125OHD3 Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) surowica 14 320.00
CROSS-L Serum Cross-Laps surowica 5 90.00
OSTEOC N-Mid osteokalcyna surowica 5 85.00
CTP C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) surowica 14 250.00
PYRYL-D Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) mocz - poranna porcja 5 150.00
         
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
         
  P/c w kierunku SARS Cov - 2  (met. ELISA)  Ig/G     100.00
HBS-AG HBsAg (antygen HBs) surowica 1* 25.00
HBS-PTW HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji surowica 2 85.00
AHBS-T HBsAb (P/c przeciw HBs) surowica 1 30.00
HBE-AG HbeAg (antygen Hbe) surowica 5 65.00
AHBE-T HbeAb (P/c przeciw Hbe) surowica 5 70.00
AHBC-M P/c przeciw HBc IgM surowica 5 70.00
AHBC-T P/c przeciw HBc total surowica 1 65.00
AHAV-M P/c przeciw HAV IgM surowica 5 80.00
AHAV-T P/c przeciw HAV total surowica 5 75.00
AHDV P/c przeciw HDV surowica 13 120.00
HIV HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) surowica 1* 35.00
HIV-P HIV - potwierdzenie metodą Western blot surowica/Osocze (EDTA)  13 420.00
AHCV P/c przeciw HCV surowica 1* 35.00
HCV-BLO HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting surowica 14 390.00
HP-A-M Helicobacter pylori IgA  – ocena miana surowica 7 40.00
HP-G-I Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa surowica 5 40.00
HP-M-M Helicobacter pylori IgM – ocena miana surowica 7 40.00
TOX-A-J Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa surowica 7 110.00
TOX-G-I Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa surowica 1* 170.00
TOX-G-A Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność surowica 7 50.00
TOX-G-W Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot surowica 14 50.00
TOX-M-J Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa surowica 1 50.00
RUB-G-I Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa surowica 1* 35.00
RUB-M-J Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa surowica 1* 35.00
BP-A-E Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa surowica 7 75.00
BP-G-E Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa surowica 5 75.00
BP-M-E Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa surowica 5 75.00
MYC-A-J Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 7 45.00
MYC-A-M Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 7 70.00
MYC-G-E Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 5 60.00
MYC-M-E Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 5 70.00
BOR-A-J Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa surowica 12 60.00
BOR-A-M Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 12 90.00
BOR-G-E Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa surowica 5 55.00
BOR-W-G Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot surowica 5 170.00
BOR-M-E Borelia burgdorferi (borelioza) IgM  - ocena ilościowa surowica 5 555.00
BOR-W-B Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot surowica 5 170.00
CHP-A-J Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 7 50.00
CHP-A-M Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana surowica 7 60.00
CHP-G-E Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 7 50.00
CHP-M-E Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 7 50.00
CHT-A-J Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa surowica 12 50.00
CHT-A-M Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 12 60.00
CHT-G-E Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa surowica 12 60.00
CHT-M-E Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa surowica 12 60.00
CHPS-GM Chlamydia psittaci IgG - ocena miana surowica 14 320.00
CHPS-MM Chlamydia psittaci IgM - ocena miana surowica 14 320.00
SWI-G-J Świnka IgG - ocena jakościowa surowica 12 50.00
SWI-G-M Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 12 60.00
SWI-M-J Świnka IgM - ocena jakościowa surowica 12 50.00
SWI-M-M Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 12 60.00
HEM-G-J Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa surowica 14 120.00
CMV-A-J CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa surowica 12 40.00
CMV-A-M CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana surowica 7 40.00
CMV-G-I CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa surowica 7 170.00
CMV-G-A CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG surowica 12 150.00
CMV-M-J CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa surowica 1 30.00
PCA-T Pneumocistis jiroveci (carini) IgG + IgM surowica 14 200.00
ODR-G-J P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa surowica 7 80.00
ODR-M-J P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa surowica 7 80.00
A-LAMBL P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM surowica 12 190.00
VAR-G-J Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa surowica 12 75.00
VAR-G-M Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana surowica 12 110.00
VAR-M-J Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa surowica 12 75.00
HS-A-J Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa surowica 12 75.00
HS-A-M Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana surowica 12 110.00
HS-G-J Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa surowica 12 75.00
HS-G-M Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana surowica 12 110.00
HS-M-J Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa surowica 12 75.00
HS-M-M Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana surowica 12 110.00
RSV-A-J Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa surowica 7 70.00
RSV-G-J Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa surowica 9 70.00
RSV-M-J Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa surowica 9 75.00
RSV-AG Wirusy oddechowe (RSV) - antygen popłuczyny oskrzelowe/wymaz z nosogardzieli - materiał musi być dostarczony w ciągu 24h 13 75.00
ADE-G-J P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa surowica 6 70.00
ADE-M-J P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa surowica 6 70.00
PV-G-J P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG surowica 4 110.00
PV-M-J P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM surowica 4 110.00
PGRYP-G P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG surowica 17 110.00
PGRYP-M P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM surowica 17 110.00
KZM-G-J KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG surowica 13 150.00
KZM-M-J KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM surowica 13 150.00
KLESZCZ Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR kleszcz -transport w temperaturze 4oC 14 350.00
NUZENIE Badanie w kierunku Nużeńca rzęsa 1 50.00
MONO-T EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa surowica 1 75.00
EBV-G-J EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa surowica 12 75.00
EBV-G-M EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana surowica 12 90.00
EBV-M-J EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa surowica 12 75.00
EBV-M-M EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana surowica 12 90.00
LIS-G-J Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa surowica 12 60.00
LIS-G-M Listeria monocytogenes IgG  - ocena miana surowica 12 60.00
LIS-M-J Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa surowica 12 60.00
LIS-M-M Listeria monocytogenes IgM - ocena miana surowica 12 60.00
YER-A-J Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa surowica 12 120.00
YER-A-M Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana surowica 12 120.00
YER-G-J Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa surowica 12 120.00
YER-G-M Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana surowica 12 120.00
YER-M-J Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa surowica 12 120.00
YER-M-M Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana surowica 12 120.00
LEG-A Legionella pneumophila (legioneloza) IgA  surowica 7 120.00
LEG-G Legionella pneumophila (legioneloza) IgG  surowica 7 60.00
LEG-M Legionella pneumophila (legioneloza) IgM surowica 7 60.00
BAB-IGG Babesia microti IgG surowica 13 210.00
COX-G-M Coxackie wirus IgG surowica 16 90.00
COX-M-M Coxackie wirus IgM surowica 16 90.00
BRUC-LX Brucelloza - test przesiewowy surowica 1 90.00
BR-IG-J Brucelloza IgG - ocena jakościowa surowica 4 75.00
BR-IM-J Brucelloza IgM - ocena jakościowa surowica 17 75.00
BRU-OWD Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD)  surowica 17 170.00
GLIS-G Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa surowica 7 70.00
TCAN-G Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa surowica 7 120.00
TCAN-AW Toxocara canis (toksokaroza) - awidność surowica 14 390.00
BABL Echinococcoza (bąblowica) IgG surowica 7 150.00
BABLWB Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot surowica 7 390.00
WLOS P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG  surowica 17 170.00
KILA Test przesiewowy w kierunku kiły surowica 1 30.00
FTA-G-M FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana  surowica 12 60.00
FTA-G-J FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 12 40.00
FTA-M-J FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 12 40.00
TPHA-M TPHA - test potwierdzenia kiły surowica 5 45.00
BART-GM Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM surowica 14 290.00
LEP-G P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG (choroba Weila) surowica 13 180.00
LEP-M P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM (choroba Weila) surowica 13 230.00
* czas oczekiwania może ulec wydłużeniu do 2 dni roboczych w przypadku konieczności powtórzenia w przypadku uzyskania wyniku wątpliwego 
         
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
         
PSA-T PSA całkowite surowica 1 25.00
PSA-F PSA wolne surowica 1 45.00
AFP AFP (alfa(α)-fetoproteina) surowica 1 45.00
CEA CEA (antygen karcinoembrionalny) surowica 1 45.00
CA125 CA 125 (marker nowotworu jajnika) surowica 1 45.00
CA15-3 CA 15-3 (marker nowotworu piersi) surowica 1 45.00
CA19-9 CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) surowica 1 45.00
CA72-4 CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) surowica 5 45.00
CA-50 CA 50 (marker nowotworu przełyku) surowica 13 210.00
HE4 HE4 (marker nowotworu jajnika) surowica 1 130.00
PAKROMA Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika) surowica 1 150.00
CGA Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne) surowica 13 190.00
CYF21-1 CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) surowica 5 190.00
S-100 S-100 (czerniak, nowotwory mózgu) surowica 9 190.00
KALCYT Kalcytonina (nowotwory tarczycy) surowica 5 130.00
NVP22 NVP-22 (marker pęcherza moczowego) mocz (specjalny zestaw) 14 190.00
B2-MIKR Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniaków surowica 5 120.00
SCC Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy) surowica 14 190.00
NSE NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) surowica 5 190.00
ACP-S Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) surowica 8 30.00
TPS TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej) surowica 13 190.00
         
SEROLOGIA GRUP KRWI
         
GR-KR Grupa krwi (AB0, RH, PTA) krew pełna (EDTA) 3 45.00
PTA-C PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe krew pełna (EDTA) 3 45.00
BTA-C BTA - bezpośredni test antyglobulinowy krew pełna (EDTA) 3 30.00
KREW-K Wpis grupy krwi do krewkarty   7**  
KREWKA1 Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkarty krew pełna (EDTA 7** 160.00

* w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych dalsza diagnostyka serologiczna przebiega w Stacji Krwiodawstwa zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.
 ** liczone od dostrczenia do laboratorium CDL drugiej próbki do oznaczenia grupy krwi

         
IMMUNOLOGIA
         
PR-OLIG Prążki oligoklonalne w PMR PMR + surowica 24 -
IGA IgA (immunoglobulina A) surowica 1 35.00
IGG IgG (immunoglobulina G) surowica 1 35.00
IG1IM IgG1 (immunoglobulina G, podklasa IgG1) surowica 14 190.00
IG2IM IgG2 (immunoglobulina G, podklasa IgG2) surowica 14 190.00
IGG-P4 IgG4 (immunoglobulina G, podklasa IgG4) surowica 14 190.00
IGM IgM (immunoglobulina M) surowica 1 35.00
C1Q C1q - C1 dopełniacza surowica 14 150.00
C1-INH C1 inhibitor - stężenie Osocze Cytrynianowe  13 150.00
C3 Składowa dopełniacza C3 surowica 4 120.00
C4 Składowa dopełniacza C4 surowica 4 120.00
CH50DOP Całkowita aktywność dopełniacza CH-50-DOP surowica 14 120.00
IMF-BIA Immunofiksacja białka (białko monoklonalne) Surowica/DZM 14 250.00
KAPPA Łańcuchy lekkie kappa surowica 14 120.00
LAMBDA Łańcuchy lekkie lambda surowica 14 120.00
OWTGO Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów (Bursttest) - ocena wybuchu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych krew pełna (heparyna litowa) Pobranie od poniedziałku do środy 6 350.00
         
TOKSYKOLOGIA: LEKI, NARKOTYKI, METALE, METABOLITY
         
KARBAM Karbamazepina surowica 5 45.00
FENYT Fenytoina surowica 5 45.00
KW-WAL Kwas walproinowy surowica 1 45.00
MORFIN Morfina mocz 1 40.00
KOKA Kokaina mocz 1 40.00
MARICH Marihuana mocz 1 40.00
AMFA Amfetamina mocz 1 40.00
BZO Benzodiazepiny mocz 1 45.00
BARB Barbiturany mocz 1 40.00
DIGOX Digoksyna surowica 5 40.00
P-NAR1 Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) mocz 1 75.00
P-NAR2 Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) mocz 1 80.00
LIT Lit (Li) surowica 1 30.00
SE Selen (Se) surowica 13 190.00
AMON Amoniak krew (EDTA) 2 45.00
CU Miedź (Cu) surowica 16 45.00
CU-DM Miedź (Cu) Mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia/DZM 13 90.00
FEN-M Fenol mocz 7 120.00
CHROM Chrom (Cr) surowica 7 150.00
CHROM Chrom (Cr) mocz/DZM 7 150.00
KOBALT Kobalt surowica 10 150.00
RTEC Rtęć (Hg) mocz (minimum 40 ml) 17 190.00
MANGAN Mangan (Mn) krew (EDTA) 8 150.00
MANGAN Mangan (Mn) mocz/DZM 8 150.00
PB Ołów (Pb) krew (EDTA) 14 95.00
PB-DM Ołów (Pb) mocz 13 95.00
CYNK Cynk (Zn) surowica 16 120.00
CYN-DM Cynk (Zn) mocz 13 120.00
KADM Kadm (Cd) krew pełna (heparyna litowa) 8 170.00
KADM-M Kadm (Cd) mocz/DZM 7 330.00
LACT Mleczany osocze fluorkowe 4 60.00
KW-ZOLC Kwasy żółciowe surowica 1 80.00
KW-ALA Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) mocz/DZM 24 80.00
PORF-M Porfiryny mocz 5 90.00
KOP-M Koproporfiryny mocz/DZM 6 80.00
CYNK-PR Cynkoprotoporfiryny krew (EDTA) 12 90.00
KW-HIP Kwas hipurowy mocz 14 160.00
KAM-MOC Badanie kamieni moczowych - analiza składu kamień 1 60.00
PCP Fencyklidyna (PCP) mocz 14  
KW-TOCT Kwas trójchlorooctowy mocz 14 170.00
EPO Erytropoetyna surowica 10 150.00
PARACET Paracetamol surowica 5 170.00
AMIODAR Amiodaron surowica 13 170.00
         
BAKTERIOLOGIA
         
POS Posiew mocz/nasienie/plwocina/itp. 1-5 25.00
  Wymaz gardło/rana/oko/nos/itp. 2-5 25.00
ANT- Antybiogram podstawowy - -  
ANT-BT Antybiogram na beztlenowce - -  
PT-KREW Posiew krwi krew -  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 7+2 90.00
PB-KREW Posiew krwi na beztlenowce krew 7+2 120.00
P-KRE-G Posiew krwi w kierunku grzybów krew 14 70.00
POS-BTL Posiew wymazu na beztlenowce gardło/rana/oko/nos/itp. 10 120.00
CLOSTR Clostridium difficile kał 4 95.00
TOKSYNA Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) kał 1 170.00
P-KA-SF Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) -  powyżej 2 roku życia kał/wymaz z odbytu 4 55.00
P-KA-SD Posiew kału lub wymaz z odbytu na:  florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życia kał/wymaz z odbytu 4 55.00
P-KA-SS/P-OD-SS Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) kał/wymaz z odbytu 5 55.00
P-KA-SA/P-OD-AU Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus kał/wymaz z odbytu 3 55.00
P-KA-Y/P-OD-Y Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia kał/wymaz z odbytu 7 60.00
P-CAM Posiew kału w kierunku Campylobacter kał (wymazówka) 9 160.00
P-MOC-G/POS-G Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych kał/gardło/mocz/rana/plwocina/nasienie/nos/pochwa/płyny z jam ciała/PMR/krew 10 25.00
ANT-GRZ Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybów kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     nasienie/nos/pochwa 2 60.00
P-DERMA Posiew w kierunku dermatofitów zeskrobiny/włosy/paznokcie 35 60.00
CHT-AG Chlamydia trachomatis (antygen) wymaz z cewki/kanału szyjki/ejakulat 1 60.00
KAL-NO3 Badanie kału na nosicielstwo (3x) (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) kał ( wymazówka ) 16 250.00
  Odpis wyniku badania kału w kierunku nosicielswta pałeczek Salmonnela i Shigella w trybie rytyna zlecenie wydania odpisu 10 60.00
  Odpis wyniku badania kału w kierunku nosicielswta pałeczek Salmonnela i Shigella w trybie CITO zlecenie wydania odpisu 4 100.00
ROT-ADE Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów kał 1 60.00
NORO-W Norowirusy w kale kał 10 110.00
CZ-GIN Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) wymaz z pochwy 5 30.00
GC-POS Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymaz wymaz z pochwy 5 70.00
GC-PRE Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparat wymaz z pochwy 5 45.00
P-GBS-P Posiew z pochwy w kierunku GBS wymaz z pochwy 2 30.00
P-GBS-O Posiew z odbytu w kierunku GBS wymaz z odbytu 2 30.00
P-P-ODG Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS wymaz z pochwy/odbytu 2 45.00
P-P-ODB Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSA wymaz z pochwy/odbytu 2 45.00
BK-POS Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy) plwocina/inne 63 120.00
P-MGIT P-MGIT materiały ubogoprądkowe (mocz)/ materiały uzyskane w sposób inwazyjny, BAL 24 250.00
P-MGITI MGIT – preparat + posiew + identyfikacja plwocina 42 290.00
ASPERG Antygen galaktomannanowy (aspergiloza) surowica 17 160.00
CAN-AG Antygen mannanowy (kandydoza)  surowica 17 160.00
A-CAN P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida) surowica 13 390.00
         
BADANIA WYKONYWANE METODĄ PCR
         
LEIDEN Czynnik V "LEIDEN" krew (EDTA) -2 probówki + wymaz z policzka + deklaracja świadomej zgody 17 290.00
CHT-PCR Chlamydia trachomatis PCR Jakościowo  wymaz -zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium + deklaracja świadomej zgody 13 180.00
CHP-PCR Chlamydia pneumoniae PCR Jakościowo Plwocina, BAL, Wymaz z gardła + deklaracja świadomej zgody 10 190.00
AH1N1 Wirus grypy AH1N1 wymaz z nosogardzieli - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 7 490.00
GAR-PCR Gardnerella vaginalis PCR wymaz z dróg moczowo - płciowych + deklaracja świadomej zgody 13 390.00
BRCA BRCA1 PCR (rak piersi i jajnika) (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 13 590.00
BRCA2 BRCA2 PCR (rak piersi i jajnika) (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 13 490.00
MPT-PCR Mutacja genu protrombiny PCR krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 18 350.00
TOX-PCR Toksoplasmosis gondii jakościowo PCR krew (EDTA)/krew pępowinowa/płyn owodnowy, PMR + deklaracja świadomej zgody 12 230.00
BOR-PCR Borelia burgdorferi DNA - PCR Jakościowo  krew (EDTA)/PMR/mocz + deklaracja świadomej zgody 13 330.00
LIS-PCR Listeria monocytogenes PCR krew (EDTA)/PMR + deklaracja świadomej zgody 9 270.00
MTHFR MTHFR (hiperhomocysteinemia) PCR krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 18 390.00
AD-PCR Adenowirusy - DNA ocena ilościowa PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)/surowica, PMR 12 320.00
HBVJPCR HBV - ocena jakościowa PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) 18 220.00
HBVIPCR HBV - ocena ilościowa PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)  18 490.00
HBVYMDD HBV - oporność na lamiwudynę Krew Żyla (EDTA) + deklaracja świadomej zgody 18 790.00
HBV-ENT HBV - oporność na entecavir + lamiwudynę + adefowir + telbiwudynę + tenofowir (wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV) Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 14 700.00
HBV-GEN HBV - genotypowanie (a-h) krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 18 750.00
HCV-RNA HCV RNA - ocena jakościowa PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 18 490.00
HCVRNAI HCV - ocena ilościowa PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 18 390.00
  HCV - genotypowanie Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 18  
EBVJPCR EBV - ocena jakościowa PCR (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 17 320.00
EBVIPCR EBV - ocena ilościowa PCR (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 17 690.00
PAR-PCR Parvowirus B19 jakościowo PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 12 850.00
CMVJPCR CMV - ocena jakościowa PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 12 380.00
CMVIPCR CMV - ocena ilościowa PCR Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 12 690.00
DQ2-DQ8 HLA - DQ2/DQ8 (celiakia) PCR (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 17 590.00
M-CFTR Mukowiscydoza mutacja F508del w genie CFTR krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 18 450.00
HLA-B27 HLA B27 (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 18 250.00
NLAKPCR Nietolerancja laktozy PCR krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 31 340.00
         
AUTOIMMUNOLOGIA
         
AU01 Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) - AU01 surowica 12 170.00
AU02 Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02 surowica 7 85.00
AU03 Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) - AU03 surowica 12 170.00
AU04 Panel AMA/ASMA - AU04 surowica 12 85.00
AU06 P/c przeciw dsDNA (IIF) - AU06 surowica 17 75.00
AU07 P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07 surowica 17 80.00
AU08 P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08 surowica 17 150.00
AU09 P/c przeciw endomysium IgG EmA – AU09 surowica 17 150.00
AU10 Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) - AU10 asurowic 17 250.00
AU11 P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 surowica 17 170.00
AU12 P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12 surowica 17 150.00
AU13 P/c przeciw komórkom Leydiga jądra - AU13 surowica 13 250.00
AU14 P/c przeciw m. serca AHA – AU14 surowica 17 90.00
AU17 P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17 surowica 17 140.00
AU18 P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18 surowica 17 140.00
AU19 P/c przeciw retikulinie IgA - AU19 surowica 10 140.00
AU21 P/c przeciw retikulinie IgG – AU21 surowica 10 140.00
A-TOCZ Antykoagulant toczniowy - AU20 krew (cytrynian) 21 170.00
DRVVT Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT) krew (cytrynian) - 2h po pobraniu osocze odwirować i zamrozić 5 160.00
AU22 P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 surowica 14 170.00
AU23 P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 surowica 12 95.00
AU24 P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24 surowica 12 210.00
AU25 P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) - AU25 sueowica 12 150.00
AU26 P/c przeciw błonie podstawowej pęcherzyków płucnych – AU26 surowica 12  
AU27 P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27 surowica 12 170.00
AU28 Panel neurologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty- Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. przeciw mielinie) – AU28 surowica 24 490.00
AU29 P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) - AU29 surowica 23 170.00
AU35 P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a – AU35 surowica 12 170.00
A-ICA P/c przeciw wyspom trzustkowym surowica 12 160.00
SDEA P/c przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA) surowica 15 210.00
TGT-A P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA surowica 12 135.00
TGT-G P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG surowica 12 135.00
A-AHCR P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) surowica 11 210.00
K-LIP-G P/c przeciw kardiolipinowe IgG surowica 17 90.00
K-LIP-M P/c przeciw kardiolipinowe IgM surowica 17 90.00
ASCA P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - metoda IIF surowica 10 170.00
AGL-G P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG - metoda ELISA surowica 9 160.00
AGL-M P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM - metoda ELISA surowica 9  
AGL-GM P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 9 160.00
PPP-G P/c przeciw protrombinie w kl. IgG - metoda ELISA  surowica 14 140.00
PPP-M P/c przeciw protrombinie w kl. IgM - metoda ELISA  surowica 14 140.00
PPP-GM P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 14 210.00
PI-G P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG - metoda ELISA  surowica 13 110.00
PI-G P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM - metoda ELISA  surowica 13 110.00
PI-GM P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 13 160.00
PS-G P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG - metoda ELISA  surowica 23 110.00
PS-M P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM - metoda ELISA  surowica 23 110.00
PS-GM P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 23 160.00
AGAD P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD) surowica 14 170.00
A-IA2 P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) surowica 14 170.00
         
HISTOPATOLOGIA*
         
CYT-INN Cytologia nieginekologiczna mocz/plwocina/płyny z jam ciała 7 30.00
CZYST Wymaz czystościowy gardło/rana/oko/nos 3 25.00
CZYST Wymaz czystościowy na płytce gardło/rana/oko/nos 3 35.00
* cena może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania badań dodatkowych (histochemia, immunohistochemia, pobranie dodatkowych wycinków w przypadku znalezienia przypadkowego nowotworu złośliwgo)
** cena zawiera koszt pojemnika do cytologii LBC  oraz koszt badania cytologii LBC. Pojemnik doliczany jest do faktury w momencie skaładania zamówienia.
*** rozpoznania histopatologiczne są zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Patologów
         
DIAGNOSTYKA ALERGII
         
N-POKAR Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) surowica 16 790.00
IGE-T IgE całkowite (immunoglobulina E) surowica 1 35.00
DAO-AKT Diaminooksydaza - aktywność surowica 16 270.00
EOZ Badanie w kierunku eozynofilii wymaz z nosa 1 25.00
  Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowy, surowica 7 170.00
  Profile alergologiczne: zwierzęta, drzewa, alergeny domowe, trawy i chwasty, nabiał i orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso. surowica 7 110.00
  Mieszanki alergenów surowica 7 45.00
  Pojedyncze alergeny (IgE swoiste) wykonywane metodą ImmunoCAP surowica 7 45.00
  Pojedyncze alergeny (IgE swoiste) wykonywane metodą ImmunoCAP surowica informacja o czasie oczekiwania podawana telefonicznie 45.00
DPA-PED Profil DPA-Dx Pediatryczny (komponenty: mleko krowie, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) surowica 7 190.00
DPA-MLE Profil DPA-Dx Mleko surowica 7 150.00
DPA-ORZ Profil DPA-Dx Orzeszki ziemne surowica 7 190.00
DPA-JAD Profil DPA-Dx Jady owadów surowica 7 190.00
DPA-PYL Profil DPA-Dx Pyłki surowica 7 190.00

W vcelu umówienia się na badanie skontaktuj się z Onkolmed Lecznca Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.