psychoterapeuta Monika Francik

Do zespołu Onkolmed Lecznica Onkologiczna dołączył bardzo dobry radioterapeuta lek. med. Mateusz Spałek. Zapraszamy na konsultacje.
Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.
psychoterapeuta Monika Francik
Specjalizacja lekarza: 

Specjalizacje:

 • Psychoterapeuta,

 • Terapeuta,

 • Mediacja,

 • Coaching i motywacja,

 • Psychologia osób niepełnosprawnych,

 • Psychologia osób starszych,

Zaburzenia:

 • Zaburzenia Nastroju i Depresja,

 • Lęki, Stres i Trauma,

 • Zaburzenia odżywiania,

 • LGBT,

 • Zaburzenia Osobowości,

 • Dysocjacyjne i Psychotyczne,

 • Zaburzenia Snu,

 • Coaching i Motywacja,

 • Żałoba,

 • Związki i Rodzina,

 • Dzieci,

 • inne.

Doświadczenie:

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym ( FWIRPF ) oraz w terapii par (Centrum Terapii Vivarium). Prowadzę ustawienia konstelacji rodzinnych wg. B.Hellingera. Jestem dyplomowanym Familly Coach w terapii systemowej rodzin. Pracuję również z dziećmi (zajęcia terapeutyczne z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem ze szkół podstawowych, Klinika Psychiatrii - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie), 

Jestem również dyplomowanym managerem businessu i Prezesem Fundacji Wsparcia i Rozwoju Przełamując Fale.

Stosowane metody:

Jestem terapeutą otwartym na różne techniki pracy z klientem. Rozumiem, że każdy potrzebuje innego podejścia, innych technik i innego tempa pracy. Dlatego też stosuję zintegrowany model terapii i patrzę na człowieka holistycznie.
Metody jakie wykorzystuję do pracy indywidualnej lub grupowej dobieram indywidualnie i są to:

 • Psychoterapia pozytywna (terapia krótkoterminowa, które integruje dorobek psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz odwołuje się do humanistycznej wizji człowieka i jego doświadczeń trans kulturowych. W myśl założeń PP człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale również ukryte zasoby i naturalne zdolności. Podstawowe właściwości człowieka to potencjał do miłości i poznawania świata. Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne można interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej. PP przyjmuje, że człowieka konstytuują ciało, umysł, uczucia i dusza a celem terapii jest pobudzić drzemiące w nim naturalne mechanizmy uzdrawiające oraz odnalezienie równowagi życiowej. Głównym zadaniem w terapii jest wspieranie pacjenta w proporcjonalnym rozwijaniu najważniejszych sfer życia)

 • Arteterapia (wykorzystuje sztukę do rozwoju osobistego. Za pomocą wyrazu artystycznego: dramy, sztuk plastycznych, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, biblioterapii, bajkoterapii arteterapia uczy aktywnej twórczości, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, a sztuka jest narzędziem do odnalezienia własnych zasobów i uświadomienia deficytów)

 • Terapia Systemowa Rodzin (konstelacje rodzinne B.Hellingera)

 • Zajmuję się terapią indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią małżeńską – lęki, fobie, depresje, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, niepowodzenia w związkach, skutki nadmiernego stresu oraz sytuacje kryzysowe.

Zależy mi na rozwijaniu u klienta świadomości własnych praw i możliwości oraz na stymulowaniu podejścia do rozwiązywania problemów, budowania efektywnych strategii działania na rzecz rozwoju oraz wprowadzania przemian we własnym życiu.

Przełamując fale złap wiatr w żagle! Wyrwij się ze stanu dryfowania i znajdź w stanie decydowania o własnym losie.”

 Moją pasją jest żeglarstwo. Dlatego też łatwiej jest mi taką metaforą zaprosić wszystkich do pracy nad:

 • umiejętnością radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi,

 •  akceptacją siebie i innych,

 •  budowaniem pewności siebie,

 •  oswojeniem poczucia lęku,

 •  brakiem cierpliwości i problemami z koncentracją,

 •  regulacją własnych emocji

 •  jakością własnego życia i całej rodziny.

Moi podopieczni, niezależnie od wrodzonych możliwości, mogą rozwinąć wysoką samoocenę i nabrać wiary w to, ze są wartościowymi ludźmi. Każdy ma jakieś talenty, a tym czego wszyscy potrzebują do harmonijnego rozwoju jest struktura relacji ze światem zewnętrznym.

Kwalifikacje:

Jestem certyfikowanym Psychoterapeutą Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP.Wiesbaden, Niemcy). Pracuję w modelu transkulturowej terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach.

Od 2015r. jestem członkiem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej.
Jestem dyplomowanym Family Coach (zaświadczenie MEN).

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia ustawień konstelacji rodzinnych wg. B.Helingera w ramach systemowej terapii rodzin.

Jestem certyfikowanym Trenerem Kreatywności.

Jestem dyplomowanym Arteterapeutą (Akademia Umiejętności Społecznych), występuję jako prelegent na konferencjach o tematyce terapeutycznej, seminariach, szkoleniach, przeprowadziłam szereg międzydyscyplinarnych projektów metodami arteterapii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jestem również facylitatorem procesu w Teatrze Forum oraz twórcą spektakli teatru legislacyjnego.

 

W celu umówienia się na konsultację u Moniki Francik skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.