Kadra

Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Nasza kadra to zespół wysokiej klasy lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi osobami o potwierdzonej renomie. Wykształcenie i doświadczenie każdego lekarza zostały dokładnie opisane w poszczególnych zakładkach. Zapewniamy Naszym Pacjentom pomoc w szerokim zakresie m.in.:

 

Lekarzami rodzinnymi (pierwszego kontaktu) są:

Lek. med. Alina Borowska

Lek. med. Alina Borowska

Specjalizacja: choroby wewnętrzne II stopnia

Pracuje:    Poradnia Lekarza POZ

Zobacz profil lekarza

Lek. med. Jadwiga Mandziewska

Lek. med. Jadwiga Mandziewska

Specjalizacja: lekarz rodzinny

Pracuje:    Poradnia Lekarza POZ

Zobacz profil lekarza

Lek. med. Agnieszka Witomska

Lek. med. Agnieszka Witomska

Specjalizacja: choroby wewnętrzne stopnia II

Pracuje:    Poradnia Lekarza POZ

Zobacz profil lekarza

 

Chirurgicznym leczeniem raka piersi zajmują się:

Lek. med. Klaudiusz Czerniawski

Lek. med. Klaudiusz Czerniawski

Specjalizacja: chirurgia ogólna II stopnia

Pracuje :    Poradnia Nowotworów Piersi

Zobacz profil lekarza

Dr n. med. Zbigniew Mentrak

Dr n. med. Zbigniew Mentrak

Specjalizacja: chirurgia onkologiczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Piersi

Zobacz profil lekarza

 dr n.med. Andrzej Piechocki

Dr n. med. Jacek Andrzej  Piechocki

Specjalizacja: chirurgia ogólna stopnia II

                             chirurgia onkologiczna stopnia II

Pracuje :    Poradnia Nowotworów Piersi

Zobacz profil lekarza

 

  

 Chemioterapią nowotworów piersi zajmują się:

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Specjalizacja: choroby wewnętrzne stopnia I

                             chemioterapia nowotworów

                             onkologia kliniczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Piersi

Zobacz profil lekarza

Lek. med. ewa Szombara

Lek. med. Ewa Szombara

Specjalizacja: choroby wewnętrzne stopnia I

                             chemioterapia nowotworów

                             onkologia kliniczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Piersi

Zobacz profil lekarza

 Chemioterapią nowotworów układu pokarmowego zajmuje si

 

lek. med. Anna cencelewicz-Lesikow

Lek. med. Anna Cencelewicz-Lesikow

Specjalizacja:  chemioterapia nowotworów

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego

Zobacz profil lekarza

Lek. med. Katarzyna Zajda

Specjalizacja:  chemioterapia nowotworów

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Płuca i Torakochirurgii

Zobacz profil lekarza

 

 Leczeniem chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz nerwów obwodowych zajmuje się:

Prof. n. med. Rafał Rola

Prof. dr hab. n. med. Rafał Rola

Specjalizacja: neurologia

Pracuje :  Poradnia Neurologiczna

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chirurgicznym nowotworów mózgu zajmuje się:

Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski

Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski

Specjalizacja: neurochirurgia

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Głowy i Szyi

                      Poradnia Neurochirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Zobacz profil lekarza

prof. dr. hab. n. med. Tomasz Mandat

Prof.dr hab. n. med. Tomasz Mandat

Specjalizacja: neurochirurgia

Pracuje :   Poradnia Neurochirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem nowotworów głowy i szyi zajmuje się:

Prof. dr n. med. Andrzej Kawecki

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

Specjalizacja: radioterapia onkologiczna stopnia II

                             onkologia kliniczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Głowy i Szyi

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chorób tarczycy zajmują się:

Dr n. med. Małgorzata Czetwertyńska

Specjalizacja: choroby wewnętrzne stopnia II

                              medycyna nuklearna

                              endokrynologia

Pracuje :   Poradnia Endokrynologii Ogólnej i Onkologicznej

Zobacz profil lekarza

Lek. med. Aneta Fiderkiewicz

Lek. med. Aneta Fiderkiewicz

Specjalizacja: endokrynologia

Pracuje :   Poradnia Endokrynologii Ogólnej i Onkologicznej

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem kardiologicznym oraz badaniem ECHO zajmują się:

Lek. med. Tomasz Bajena

Lek. med. Tomasz Bajena

Specjalizacja: echokardiologia

Pracuje :  Poradnia Kardiologiczna

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chirurgicznym nowotworów płuc i klatki piersiowej zajmuje się:

dr n. med. Maciej Głogowski

Dr n. med. Maciej Głogowski

Specjalizacja: chirurgia klatki piersiowej

                             chirurgia onkologiczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Płuca i Torakochirurgii

Zobacz profil lekarza

 

Chemioterapią nowotworów płuc i klatki piersiowej zajmuje się:

Dr n. med. Wiesław Lasota

Dr n. med. Wiesław Lasota

Specjalizacja: choroby wewnętrzne stopnia II

                      onkologia kliniczna

                      chemioterapia nowotworów

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Płuca i Torakochirurgii

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem onkologicznym kobiecych narządów rodnych zajmują się:

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek

Specjalizacja: położnictwo i ginekologia stopnia II

                             ginekologia onkologiczna

Pracuje :   Poradnia Ginekologii Ogólnej i Onkologicznej

Zobacz profil lekarza

Dr n. med. Krzysztof Gawrychowski

Dr n. med. Krzysztof Gawrychowski

Specjalizacja: położnictwo i ginekologia stopnia II

                             ginekologia onkologiczna

                             onkologia kliniczna

                             chemioterapia nowotworów stopnia II

Pracuje :   Poradnia Ginekologii Ogólnej i Onkologicznej

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem nowotworów męskich, układu moczowego zajmują się:

Dr n. med. Roman Sosnowski

Dr n. med. Roman Sosnowski

Specjalizacja: urologia

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Moczowego

Zobacz profil lekarza

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Specjalizacja: choroby wewnętrzne

                             chemioterapia nowotworów

                             onkologia kliniczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Moczowego

Zobacz profil lekarza

Lek. med. Jan Karol Wolski

Lek. med. Jan Karol Wolski

Specjalizacja:  chirurgia dziecięca

                              urologia stopnia II

                              urologia dziecięca

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Moczowego

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chirurgicznym nowotworów tkanek miękkich, kości i czerniaków zajmują się:

Prof. dr hab. n. med Piotr Rutkowski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Specjalizacja: chirurgia ogólna

                             chirurgia onkologiczna 

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Zobacz profil lekarza

Lek. med. Maciej Sałamacha

Lek. med. Maciej Krzysztof Sałamacha

Specjalizacja: chirurgia onkologiczna 

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chirurgicznym nowotworów układu pokarmowego zajmuje się:

 

Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Andrzej Rutkowski

Prof. nadzw. dr hab n. med. Andrzej Rutkowski

Specjalizacja: chirurgia onkologiczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego

Zobacz profil lekarza

Lek. med. Mariusz Bednarczyk

Lek. med. Mariusz Bednarczyk

Specjalizacja: chirurgia onkologiczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chirurgicznym  przerzutów do wątroby zajmuje się:

Dr n. med. Michał Skalski

Dr n. med. Michał Skalski

Specjalizacja: chirurgia ogólna

                             chirurgia onkologiczna 

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego

Zobacz profil lekarza

 

Nowoczesnym  leczenie chirurgicznym  przepuklin brzusznych z wykorzystaniem metod miniinwazyjnych (wideoskopii i laparoskopii) zajmuje się:

Dr n. med. Mariusz Gregorczyk

Dr n. med. Mariusz Gregorczyk

Specjalizacja: chirurgia ogólna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chirurgicznym nowotworów jelita grubego i  odbytu  zajmuje się:

Dr n. med. Rafał sopyło

Dr n. med. Rafał Sopyło

Specjalizacja: chirurgia ogólna

                             chirurgia onkologiczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego

Zobacz profil lekarza

 

Diagnostyką i leczeniem chorób rozrostowych układu krwiotwórczego zajmuje się:

Lek. med. Anna Ejduk

Lek. med. Anna Ejduk

Specjalizacja: hematologia

Pracuje :   Poradnia Hematologii Ogólnej i Onkologicznej

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chorób nowotworowych układu chłonnego, leczeniem nowotworów u kobiet w ciąży oraz radioterapią nowotworów zajmuje się:

lek. med. Elżbieta wojciechowska-Lampka

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska-Lampka

Specjalizacja: onkologia kliniczna,

                         hematologia,

                             radioterapia.

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Chłonnego

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem chorób nowotworowych układu chłonnego zajmuje się:

Lek. med. Monika Świerkowska

Specjalizacja: choroby wewnętrzne

                             onkologia kliniczna

Pracuje :   Poradnia Nowotworów Układu Chłonnego

 

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem nowotworów u dzieci zajmuje się:

Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek

Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek

Specjalizacja: onkologia dziecięca

Pracuje :   Poradnia Onkologii Dziecięcej

Zobacz profil lekarza

 

Brachyterapią zajmuje się:

lek. med. Anetta Kasprowicz

Specjalizacja: radiologia

Pracuje :   Poradnia Brachyterapii

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem bólu zajmuje się:

Lek. med. Beata Stypuła-Ciuba

Lek. med. Beata Stypuła-Ciuba

Specjalizacja: anestezjologia

                             intensywna terapia

                             medycyna paliatywna

Pracuje :   Poradnia Leczenia Bólu

                      Poradnia Medycyny Paliatywnej

Zobacz profil lekarza

 

Leczeniem urazów u dzieci i dorosłych zajmuje się:

Dr n. med. Tomasz Jakutowicz

Dr n. med. Tomasz Jakutowicz

Specjalizacja: ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Pracuje :   Poradnia Ortopedii Ogólnej

Zobacz profil lekarza

 

Badaniami USG zajmuje się:

lek. med. Andrzej Jezierski

Lek. med. Andrzej Jezierski

Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa

Pracuje :   Gabinet Ultrasonografii

Zobacz profil lekarza

 

Psychoterapią i zaburzeniami psychicznymi zajmuje się:

Monika Francik

Monika Francik

Specjalizacja: psychoterapia

Pracuje :   Poradnia zdrowia psychicznego

Zobacz profil lekarz