Informacja w związku z wejściem RODO

RODOW związku z wejściem w dniu 25 maja 2018r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dostosowaniam polskich przepisów do tego rozporządzenia informujemy, że powierzone nam dane osobowe są właściwie chronione i zabezpieczone.

Sposób w jaki przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe oraz kto jest administratorem i inspektorem ochrony danych przedstawiliśmy w informacji umieszczonej w zakładce Informacja dotycząca przetwarzania danych Pacjentów.