dr n. med. Roman Sosnowski

Specjalizacja lekarza: 

Wykształcenie:

 Staż specjalizacyjny odbył w Oddziale Urologicznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (oddział posiadający akredytacje European Bord of Urology) w  Międzyleskim Szpitalu Klinicznym. 

 Przed laty obronił przewód doktorski poświęcony historii urologii. Odbył kilka staży zagranicznych w wiodących klinikach urologicznych m.in. był stypendystą Rządu Duńskiego (staż w Arhus), odbył szkolenie w Klinice Urologii Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, był stypendystą Academic Exchange Programe odwiedzając wiodące ośrodki urologiczne w Kanadzie.

Zakres działalności:

 • nowotwory układu moczowego,
 • zapalenie pęcherza moczowego,
 • choroby męskich narządów płciowych,
 • rak gruczołu krokowego,
 • rak jądra,
 • rak pęcherza moczowego,
 • rak prącia,
 • rak prostaty,
 • kamica nerkowa,
 • kolka nerkowa,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • wodonercze,
 • łagodny rozrost prostaty,
 • infekcje dróg moczowych.

Artykuły:

 •  Endoscopic simple prostatectomy. Sosnowski R, Borkowski T, Chłosta P, Dobruch J, Fiutowski M, Jaskulski J, Słojewski M, Szydełko T, Szymański M, Demkow T. Cent European Urol. 2014;67(4):377-84. doi: 10.5173/ceju.2014.04.art12. Epub 2014 Dec 5. Review.
 • Re: Surgical management of benign prostatic obstruction: Current practice patterns and attitudes in Europe. Sosnowski R, De Nunzio C, Ahyai S, Autorino R, Bachmann A, Briganti A, Novara G, Füllhase C, Thiruchelvam N. Neurourol Urodyn. 2015 Jan 24.   
 • The diagnosis of benign prostatic obstruction: Development of a clinical nomogram. De Nunzio C, Autorino R, Bachmann A, Briganti A, Carter S, Chun F, Novara G, Sosnowski R, Thiruchelvam N, Tubaro A, Ahyai S; EAU Young Academic Urologists BPH Group Arnhem, The Netherlands. Neurourol Urodyn. 2014 Dec 18. 
 • The role of the urologist in smoking cessation: why is it important? Sosnowski R, Przewoźniak K. Urol Oncol. 2015 Jan;33(1):30-9. 
 • Modern diagnostic and treatment regimens are needed to achieve the best cancer and quality of life control. Sosnowski R, Michalski W, Kulpa M. Cent European J Urol. 2014;67(2):134-5. doi: 10.5173/ceju.2014.02.art3.
 • Words of wisdom: Re: Plasma phospholipid fatty acids and prostate cancer risk in the SELECT trial. Sosnowski R, Zawistowski J. Eur Urol. 2014 May;65(5):1012.
 • Precise pathological assessment plays a key role in proper patient management in nonseminoma germ cells tumor. Sosnowski R, Ligaj M. Cent European J Urol. 2013;66(3):271-2.
 • Laparo-endoscopic single-site surgery: recent advances in urology. Autorino R, Sosnowski R, De Sio M, Simone O, Khalifeh A, Kaouk JH. Cent European J Urol. 2012;65(4):204-11.
 • Renal function after nephron-sparing surgery for renal tumors. Sosnowski R, Benke M, Demkow T, Ligaj M, Michalski W. Cent European J Urol. 2012;65(1):14-6.
 • PSA mass screening: is there enough evidence? Rocco B, Grasso A, Sosnowski R, Dell'orto PG, Albo G, Castle E, Coelho R, Patel V, Mottrie A. Cent European J Urol. 2012;65(1):4-6. Review.

W celu umówienia się na konsultację u dr n. med. Romana Sosnowskiego skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010