Chłoniak Burkitta - złośliwy nowotwór u dzieci

Szanowni Pacjenci! Przypominamy, że w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemią, w związku z tym, na terenie naszej przychodni obowiązuje noszenie maseczek.

Chłoniak BurkittaCo to jest chłoniak Burkitta?

Chłoniak Burkitta to złośliwy nowotwór należący do grupy nieziarniczych. Jest to choroba wieku dziecięcego, gdyż stanowi aż 7% wszystkich zachorowań na złośliwe nowotwory u małych pacjentów. Rak ten wyróżnia się szybkim i agresywnym rozwojem, dlatego tak istotne jest wczesne postawienie trafnej diagnozy, która umożliwi odpowiednie leczenie.

Chłoniak Burkitta –  jaki jest podział i przyczyny chłoniaka Burkitta?

Wyróżnia się 3 typy chłoniaka Burkitta:

Chłoniak Burkitta endemiczny

Ten typ jest charakterystyczny dla obszaru Afryki. Najczęściej spotykany jest u dzieci i wiąże się bezpośrednio z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr. Atakuje z reguły kości szczęki, co jest dość specyficzne właśnie dla tego typu, ponieważ inne chłoniaki rzadko lokalizują się w obrębie tej kości.

Chłoniak Burkitta sporadyczny

Jest to typ również związany z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr wywołującym mononukleozę zakaźną. Ze względu na dość duże rozpowszechnienie tego wirusa, ciężko stwierdzić, dlaczego akurat w niektórych przypadkach zwiększa on ryzyko zachorowalności na chłoniaka, a w innych nie. W przypadku chłoniaka Burkitta sporadycznego nie ma aż takiej ścisłej zależności pomiędzy zakażeniem tym wirusem a wystąpieniem nowotworu.

Chłoniak Burkitta związany z niedoborem odporności

Jak sama nazwa wskazuje, w tym typie chłoniaka istnieje zależność pomiędzy wystąpieniem nowotworu a zarażeniem wirusem HIV, zespołem AIDS, a także innymi stanami związanymi z obniżeniem odporności, tzn. przyjmowanie leków immunosupresyjnych czy stany po przeszczepieniu narządów.

Chłoniak Burkitta – jakie są objawy chłoniaka Burkitta?

Chłoniak może rozwija się w różnych lokalizacjach, np. w: kościach żuchwy (szczególnie w przypadku typu endemicznego występującego w Afryce), jamie brzusznej, obrębie nerek, narządów rozrodczych czy układu nerwowego. W zależności od umiejscowienia powoduje inne dolegliwości. Mogą to być – bóle brzucha, nudności i zaburzenia trawienia, porażenia kończyn lub zaburzenia zachowania w przypadku lokalizacji w obrębie mózgu.
Objawy chłoniaka Burkitta można podzielić na nieswoiste i swoiste. Pierwsze są nietypowe dla chłoniaka, mogą nasuwać podejrzenie wielu innych schorzeń. Należą do nich między innymi:

  • nocne poty,
  • utrata wagi ciała,
  • utrzymywanie się gorączki mimo braku cech infekcji,
  • powiększenie węzłów chłonnych,
  • brak apetytu.

Chłoniak może mieć postać dużego guza na twarzy, widocznego na pierwszy rzut oka, szczególnie jeśli występuje w obrębie kości czaszki. Taki guz może się bardzo szybko powiększać, z dnia na dzień jest w stanie podwajać swoją objętość.

Chłoniak Burkitta – jak przebiega leczenie chłoniaka Burkitta?

Metoda leczenia chłoniaków zależy od ich rodzaju, a ze względu na różnorodność nowotworów limfatycznych istnieje wiele schematów terapii. Podstawową metodą leczenia chorych na chłoniaki nieziarnicze jest chemioterapia. Jej intensywność powinna być uzależniona od przebiegu klinicznego choroby oraz wieku chorego.   Chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu – chorzy we wczesny stadium mogą być napromieniani miejscowo, najczęściej w. skojarzeniu z chemioterapią. Stosuje się steroidy, monoterapię (bendamustyna, cyklofosfamid, chlorambucyl, fludarabina) lub polichemioterapię (CVP, CHOP). U chorych w fazie objawowej wdraża się leczenie z założeniem uzyskania stabilnej remisji. Kolejne nawroty stają się zwykle oporne na stosowane zestawy leków. Niedawno dopuszczona do leczenia chłoniaków dwa nowe leki stosowane w terapiach biologicznych. Są to przeciwciała rituksymab i ibritumab, które pomagają komórkom układu immunologicznego zlokalizować i zniszczyć komórki nowotworu. U osób, u których zostanie zdiagnozowany nowotwór limfatyczny o powolnym przebiegu, leki można podawać razem lub osobno. Chłoniaki o agresywnym przebiegu – podstawową metoda leczenia tego rodzaju nowotworu limfatycznego jest chemioterapia wielolekowa z założeniem osiągnięcia całkowitej remisji. Powszechnie stosowany jest program CHOP, który pozwala uzyskać 50-80% całkowitej remisji, ale daje tylko 30-40% wyleczeń. Chłoniaki nieziarnicze o bardzo agresywnym przebiegu – stosowane są bardzo intensywne programy wielolekowe połączone z profilaktyką lub terapią ośrodkowego układu nerwowego (napromienianie mózgu, podawania metotreksatu lub arabinozydu cytozyny). U chorych na chłoniaki limfoblastyczne stosuje się długotrwałe leczenie podtrzymujące.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa dziecięcego, hematologa, chemioterapię skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

prof. dr hab. n. med. Danuta Perek

Specjalizacja lekarza: 
Onkologia dziecięca
Chemioterapia Nowotworów

lek. med. Anna Ejduk

Specjalizacja lekarza: 
Hematologia

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.